Portretul lui Andrei Lupan. 1969 - 1970. Ulei pe pânză. 132 x 110 cm. Muzeul de Artă din Bender/Tighina. Valentina Rusu Ciobanu.

ANDREI LUPAN

(1912-1992)

„E colosală însemnătatea acestui mic volum de poezii ale lui Mihail Eminescu, pregătit pentru a fi editat prima dată la noi, în Moldova sovietică. Se va reda poporului cea mai înaltă cucerire a geniului său creator. Literatura şi întreaga noastră cultură poate începe de aici a-şi înfiripa chipul adevărat şi a-şi deschide singura cale posibilă de creştere. Bineînţeles, ceea ce se face acum este de abia un început, care va trebui dezvoltat cu răspundere pe calea editărilor şi prin cercetări ştiinţifice, prin monografii şi lucrări de interpretare. Să ridicăm clasicii în lumina lor adevărată fără idealizare, dar şi fără amputări.”

                         Despre cartea Poezii de Mihail Eminescu, 1954

 

*Imagine după carte poștală. Locul aflării lucrării este necunoscut.

The Open Art © 2020. All Rights Reserved